top of page

ВИНСКА ТУРА НИЗ ТИКВЕШКИОТ РЕГИОН

Искусете ја со векови старата лозарска традиција на Повардарско – Тиквешкиот регион каде што географската положба, плодната почва и климатските услови се врвно искомбинирани за формирање на уникатни вкусови на сортно грозје. Со само еден поглед на неверојатниот пејсаж и една голтка вино ќе се заљубите во уникатниот вкус и волшебното чувство кога шетате низ старите лозови насади.

09:00

Поаѓање од Скопје